POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 17
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 5 maja 2008 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009

Na podstawie §4 ust. 4 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej (zał. do uchwały nr 62/XLVI/2006 SenatuPW z dnia 19 kwietnia 2006 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1
 1) W roku akademickim 2008/2009 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:
   
- uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2008
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym 02.10.2008
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10.11.2008
- DZIEŃ PW (sobota) 15.11.2008
- pierwszy dzień wakacji zimowych 24.12.2008
- ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2009
- ostatni dzień semestru zimowego 28.01.2009
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej 30.01.2009
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 12.02.2009
- początek przerwy międzysemestralnej 13.02.2009
- początek zajęć semestru letniego 23.02.2009
- początek wakacji wiosennych 10.04.2009
- początek zajęć po wakacjach wiosennych 15.04.2009
- JUVENALIA - dzień wolny od zajęć 15.05.2009
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12.06.2009
- ostatni dzień semestru letniego 16.06.2009
- początek letniej sesji egzaminacyjnej 17.06.2009
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2009
- początek wakacji letnich 01.07.2009
- ostatni dzień wakacji letnich 30.08.2009
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 01.09.2009
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej 18.09.2009
- początek okresu rejestracyjnego 21.09.2009
- koniec okresu rejestracyjnego 29.09.2009
- koniec roku akademickiego 30.09.2009
   
 2) w semestrze letnim:
  08.04.2009 (środa) - zajęcia za brakujący piątek
  11.05.2009 (poniedziałek) - zajęcia za brakujący piątek
  09.06.2009 (wtorek) - zajęcia za brakujący piątek
 3) Uczelniany egzamin z jęz. obcych na poziomie B2 odbywa się w dniach 29.01.2009, 17.06.2009 (0d 13:00), 31.08.2009.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
PWR-188/08