POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 25
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008

Na podstawie §4 ust. 4 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej (zał. do uchwały nr 62/XLVI/2007 SenatuPW z dnia 19 kwietnia 2007 r.) zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2007/2008 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

   
- uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2007
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym 02.10.2007
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.11.2007
- Dzień Politechniki Warszawskiej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 15.11.2007
- pierwszy dzień wakacji zimowych 24.12.2007
- ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2008
- ostatni dzień semestru zimowego 29.01.2008
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej 30.01.2008
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 12.02.2008
- początek przerwy międzysemestralnej 13.02.2008
- początek zajęć semestru letniego 21.02.2008
- początek wakacji wiosennych 21.03.2008
- początek zajęć po wakacjach wiosennych 26.03.2008
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2008
- JUVENALIA - dzień wolny od zajęć 16.05.2008
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 23.05.2008
- ostatni dzień semestru letniego 16.06.2008
- początek letniej sesji egzaminacyjnej 17.06.2008
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2008
- początek wakacji letnich 01.07.2008
- ostatni dzień wakacji letnich 29.08.2008
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 02.09.2008
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej 19.09.2008
- początek okresu rejestracyjnego 22.09.2008
- koniec okresu rejestracyjnego 29.09.2008
- koniec roku akademickiego 30.09.2008
   
Uwaga:
 1) w semestrze zimowym:
  13.11.2007 (wtorek) - zajęcia za brakujący czwartek
 2) w semestrze letnim:
  19.03.2008 (środa) - zajęcia za brakujący piątek
  28.04.2008 (poniedziałek) - zajęcia za brakujący piątek
 
REKTOR
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
PWR-221/07