POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 16
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 2 czerwca 2006 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2006/2007

Na podstawie §175 Statutu PW, zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2006/2007 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

   
- uroczysta inauguracja roku akademickiego 02.10.2006
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym 03.10.2006
- pierwszy dzień wakacji zimowych 23.12.2006
- ostatni dzień wakacji zimowych 01.01.2007
- ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym 24.01.2007
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej 25.01.2007
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 14.02.2007
- początek przerwy międzysemestralnej 15.02.2007
- początek zajęć semestru letniego 21.02.2007
- początek wakacji wiosennych 05.04.2007
- początek zajęć po wakacjach wiosennych 11.04.2007
- Juvenalia - dzień wolny od zajęć 18.05.2007
- ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 15.06.2007
- początek letniej sesji egzaminacyjnej 16.06.2007
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej 29.06.2007
- początek wakacji letnich 30.06.2007
- ostatni dzień wakacji letnich 31.08.2007
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 03.09.2007
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej 18.09.2007
- początek okresu rejestracyjnego 19.09.2007
- koniec okresu rejestracyjnego 28.09.2007
- koniec roku akademickiego 29.09.2007
   
Uwaga:
 1) w semestrze zimowym:
  02.01.2007 (wtorek) - zajęcia za brakujący poniedziałek
 2) w semestrze letnim:
  11.04.2007 (środa) - zajęcia za brakujący czwartek
  09.05.2007 (środa) - zajęcia za brakujący wtorek
 
REKTOR
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
PWR-170/06