POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 19
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006

Na podstawie §175 Statutu PW, zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2005/2006 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

    zmiany w harmonogramie zgodnie z: Zarzadzeniem Rektora nr 36 z dnia 12 października 2005 r.
- uroczysta inauguracja roku akademickiego 30.09.2005
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym 03.10.2005
- dzień wolny od pracy   31.10.2005
- pierwszy dzień wakacji zimowych 22.12.2005 23.12.2005
- ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2006
- ostatni dzień semestru zimowego 27.01.2006
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej 28.01.2006
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 12.02.2006
- początek przerwy międzysemestralnej 13.02.2006
- początek zajęć semestru letniego 20.02.2006
- początek wakacji wiosennych 14.04.2006
- początek zajęć po wakacjach wiosennych 19.04.2006
- dzień wolny 02.05.2006
- JUVENALIA 19.05.2006
- ostatni dzień zajęć semestru letniego 13.06.2006
- początek letniej sesji egzaminacyjnej 14.06.2006
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2006
- początek wakacji letnich 01.07.2006
- ostatni dzień wakacji letnich 03.09.2006
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 04.09.2006
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej 19.09.2006
- początek okresu rejestracyjnego 20.09.2006
- koniec okresu rejestracyjnego 29.09.2006
- koniec roku akademickiego 30.09.2006
   
Uwaga:
  w semestrze zimowym
  21.12.2005 (środa) - zajęcia za brakujący piątek
  22.12.2005 (czwartek) - zajęcia za brakujący poniedziałek: 31.10.2005
  w semestrze letnim:
  25.05.2006 (czwartek) - zajęcia za brakujący piątek
 
REKTOR
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
BR-PR-58/2005