POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 9
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005

Na podstawie par.175 Statutu PW zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2004/2005 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

    zmiany w harmonogramie zgodnie z: Zarzadzeniem Rektora nr 40 z dnia 3 grudnia 2004 r., oraz Decyzjami Rektora z dnia 23 listopada 2004 r.
- uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2004r.
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym 04.10.2004r.
- pierwszy dzień wakacji zimowych 22.12.2004r.
- dzień wolny od pracy   24.12.2004r.
- ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2005r.
- dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych   03.01.2005r.
- ostatni dzień semestru zimowego 28.01.2005r.
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej 29.01.2005r.
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 13.02.2005r.
- początek przerwy międzysemestralnej 14.02.2005r.
- początek zajęć semestru letniego 21.02.2005r. 22.02.2005r.
- początek wakacji wiosennych  25.03.2005r.
- początek zajęć po wakacjach wiosennych 30.03.2005r.
- dzień wolny 02.05.2005r
- JUVENALIA 14.05.2005r 13.05.2005r
- dzień wolny 27.05.2005r
- ostatni dzień zajęć semestru letniego 15.06.2005r.
- początek letniej sesji egzaminacyjnej 16.06.2005r. 17.06.2005r.
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2005r.
- początek wakacji letnich 01.07.2005r.
- ostatni dzień wakacji letnich  31.08.2005r.
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 01.09.2005r.
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej 20.09.2005r.
- początek okresu rejestracyjnego 21.09.2005r.
- koniec okresu rejestracyjnego 29.09.2005r
- koniec roku akademickiego 30.09.2005r.
   
Uwaga:
  w semestrze zimowym
  21.12.2004r. (wtorek) - zajęcia za brakujący czwartek
  w semestrze letnim:
  08.06.2005r. (środa) - zajęcia za brakujący piątek
  15.06.2005r. (środa) - zajęcia za brakujący piątek
 
REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Mańkowski
PWR-70/2004