POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 15
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 czerwca 2003r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004

Na podstawie par.175 Statutu PW zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2003/2004 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

    zmiany w harmonogramie zgodnie z Zarzadzeniem Rektora nr 11 z dnia 11 maja 2004 r.
- uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2003r.  
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym 02.10.2003r.  
- dzień wolny 10.11.2003r.  
- pierwszy dzień wakacji zimowych 24.12.2003r.  
- ostatni dzień wakacji zimowych 03.01.2004r.  
- ostatni dzień semestru zimowego 28.01.2004r.  
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej 29.01.2004r.  
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 12.02.2004r.  
- początek przerwy międzysemestralnej 13.02.2004r.  
- początek zajęć semestru letniego 23.02.2004r.  
- początek wakacji wiosennych  09.04.2004r.  
- początek zajęć po wakacjach wiosennych 15.04.2004r.  
- JUVENALIA 14.05.2004r  
- dzień wolny 11.06.2004r  
- ostatni dzień zajęć semestru letniego 16.06.2004r. 18.06.2004r.
- początek letniej sesji egzaminacyjnej 17.06.2004r. 19.06.2004r.
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2004r. 02.07.2004r.
- początek wakacji letnich 01.07.2004r. 03.07.2004r.
- ostatni dzień wakacji letnich  31.08.2004r.  
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 01.09.2004r.  
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej 20.09.2004r.  
- początek okresu rejestracyjnego 21.09.2004r.  
- koniec okresu rejestracyjnego 29.09.2004r  
- koniec roku akademickiego 30.09.2004r.  
     
Uwaga:
  w semestrze letnim:
  09.06.2004r. (środa) - zajęcia za brakujący piątek
  15.06.2004r. (wtorek) - zajęcia za brakujący piątek
 
 
 
REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Mańkowski
 
PWR-129/2003