POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 18
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 16 maja 2002r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2002/2003

Na podstawie par.175 Statutu PW zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2002/2003 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:


- uroczysta inauguracja roku akademickiego  01.10.2002r. 
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym  02.10.2002r. 
- dzień wolny  02.11.2002r. 
- pierwszy dzień wakacji zimowych  21.12.2002r. 
- ostatni dzień wakacji zimowych  01.01.2003r. 
- ostatni dzień semestru zimowego  28.01.2003r. 
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej  29.01.2003r. 
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej  11.02.2003r. 
- początek przerwy międzysemestralnej  12.02.2003r. 
- początek zajęć semestru letniego  17.02.2003r. 
- początek wakacji wiosennych  18.04.2003r. 
- początek zajęć po wakacjach wiosennych  24.04.2003r. 
- dzień wolny 02.05.2003r
- JUVENALIA  16.05.2003r
- ostatni dzień zajęć semestru letniego  10.06.2003r. 
- początek letniej sesji egzaminacyjnej  11.06.2003r. 
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej  30.06.2003r. 
- początek wakacji letnich  01.07.2003r. 
- ostatni dzień wakacji letnich  07.09.2003r. 
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej  08.09.2003r. 
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej  21.09.2003r. 
- początek okresu rejestracyjnego  22.09.2003r. 
- koniec okresu rejestracyjnego 29.09.2003r
- koniec roku akademickiego  30.09.2003r. 
Uwaga:
w semestrze zimowym:

23.01.2003r. (czwartek) - zajęcia za brakujący poniedziałek 

w semestrze letnim:

02.06.2003r. (poniedziałek) - zajęcia za brakujący piątek 

10.06.2003r. (wtorek) - zajęcia za brakujący piątek 

 
REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 
PWR-81/2002