POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 15
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 31 maja 2001r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2001/2002

Na podstawie par.175 Statutu PW zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2001/2002 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:
 
- uroczysta inauguracja roku akademickiego  01.10.2001r. 
- pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym  02.10.2001r. 
- dzień wolny  02.11.2001r. 
- pierwszy dzień wakacji zimowych  22.12.2001r. 
- ostatni dzień wakacji zimowych  02.01.2002r. 
- ostatni dzień semestru zimowego  28.01.2002r. 
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej  29.01.2002r. 
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej  11.02.2002r. 
- początek przerwy międzysemestralnej  12.02.2002r. 
- początek zajęć semestru letniego  18.02.2002r. 
- początek wakacji wiosennych  28.03.2002r. 
- początek zajęć po wakacjach wiosennych  04.04.2002r. 
- dzień wolny 02.05.2002r
- JUVENALIA 24.05.2002r
- ostatni dzień zajęć semestru letniego  14.06.2002r. 
- początek letniej sesji egzaminacyjnej  15.06.2002r. 
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej  30.06.2002r. 
- początek wakacji letnich  01.07.2002r. 
- ostatni dzień wakacji letnich  31.08.2002r. 
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej  02.09.2002r. 
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej  21.09.2002r. 
- początek okresu rejestracyjnego  23.09.2002r. 
- koniec roku akademickiego  30.09.2002r. 
Uwaga: 
w semestrze letnim: 

03.06.2002r. (poniedziałek) - zajęcia za brakujący czwartek 

11.06.2002r. (wtorek) - zajęcia za brakujący piątek 

 
REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 
PWR-92/2001