POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 13
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 23 maja 2000r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2000/2001

Na podstawie par.175 Statutu PW zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2000/2001 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:
 
- uroczysta inauguracja roku akademickiego  02.10.2000r. 
- pierwszy dzień zajęć semestru zimowego  03.10.2000r. 
- pierwszy dzień wakacji zimowych  23.12.2000r. 
- ostatni dzień wakacji zimowych  02.01.2001r. 
- ostatni dzień semestru zimowego  25.01.2001r. 
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej  26.01.2001r. 
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej  09.02.2001r. 
- początek przerwy międzysemestralnej  10.02.2001r. 
- początek zajęć semestru letniego  20.02.2001r. 
- początek wakacji wiosennych  13.04.2001r. 
- początek zajęć po wakacjach wiosennych  18.04.2001r. 
- dzień wolny 02.05.2001r
- JUVENALIA 28.05.2001r *
- ostatni dzień zajęć semestru letniego  13.06.2001r. 
- początek letniej sesji egzaminacyjnej  15.06.2001r. 
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej  30.06.2001r. 
- początek wakacji letnich  01.07.2001r. 
- ostatni dzień wakacji letnich  31.08.2001r. 
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej  01.09.2001r. 
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej  18.09.2001r. 
- początek okresu rejestracyjnego  19.09.2001r. 
- koniec roku akademickiego  30.09.2001r. 
Uwaga: 
w semestrze zimowym: 

25.01.2001r. (czwartek) - zajęcia za brakujący poniedziałek 

w semestrze letnim: 
13.06.2001r. (środa) - zajęcia za brakujący poniedziałek 

* JUVENALIA: do końca semestru zimowego możliwa zmiana terminu na wniosek samorządu studentów
 
 
REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 
PWR-98/2000